Millest kõnelevad kivid

megaliitide mõistatused

Megaliite ehk hiigelsuuri töödeldud kivimeid kaugetest aegadest (3000–20 000? aastat tagasi) leidub kõikidel mandritel. Teada on nii megaliitehitised ja hiiglaslikud kivist ehitusplokid kui ka suurtest kividest välja tahutud skulptuurid.

Tagasiside raamatule

Kui leiate raamatust viiteid, linke ja QR-koode, mis ei tööta, siis andke palun teada. Muutunud QR-koodidele anname uue aadressi siin veebilehel. Täpsuse huvides palume kindlasti lisada vigase QR-koodi lehekülg ja number.

Kui soovite raamatu kohta tagasisidet jätta, siis ka selle üle olen rõõmus.

Autor Jaak Aru endast

Igapäevases elus olen eesti arst Saksamaal, kelle haridusteekond meditsiinivaldkonda kulges läbi Vello Saage kirjandusklassi ja ülikooli inglise filoloogia osakonna (seal lõpetasin kaks kursust).

Samal ajal võtsin ladina keele tunde Aleksander Raidi juures, kes elustas mulle kujutluspilte vanast Roomast. Just noorusajast pärineb ka minu huvi inimese arengu vastu planeedil Maa. See on osa üldinimlikust tungist mõista, mis oli asjade alguses, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Seesama mõistmise vajadus on minu juurde tagasi tulnud viimastel aastatel, mil olen läbinud olulise osa oma töisest teekonnast ja hooman uuesti sisemist vaimset vabadust. Tunnetan, et koolis, ülikoolis ja teaduskirjanduses
loetud doktriinid vajavad täiendamist ja ümberhindamist.